South Korea and Japan GP penalties

Наказания

Рейс Контрол в състав Христо Ичов и Димитър Дулички е готов с наказанията за Гран При на Южна Корея и Япония

Ето и списък с прегледаните  пилоти и наложените им наказания (ако има такива):

Южна Корея

Иво Младенов
Формираща обиколка и обиколка номер 1
 без забележки
Боксове
 без забележки
Гуми
 без забележки
Контестации
В пощата на Рейс Контрол бяха пуснати няколко контестации за карането на Иво Младенов по време на състезанието за Гран При на Корея. Ето съдържанието на контестациите и отговор на Рейс Контрол:
– Контестация номер 1 от Христо Ичов (време в официалния риплей: 12:36): Иво Младенов спира прекалено късно и не ми дава възможност да се защитя, тъй като при защитна маневра от моя страна ще последва удар. С късното си спиране той ми отнема с нарушение на правилника предимството в завоя.
Отоговор: Пилотът Иво Младенов се наказва с официална забележка за прекалено агресивно поведение при наличието на две коли с предимство намиращи се пред него на пистата. Пилотът се съветва в такива ситуации да връща позициите, които е спечелил по този начин, тъй като Рейс Контрол смята, че Христо Ичов е бил принуден да отстъпи позицията си, за да се защити от удар.
– Контестация номер 2 от Христо Ичов (време в официалния риплей: 14:25): Иво Младенов спира прекалено късно за завоя и не успява да запази линията, която Христо Ичов му е оставил в резултат на което колата му отива в страни и се удря в тази на Христо Ичов.
Отговор: Пилотът Иво Младенов се наказва с още една официална забележка за неоставяне на достатъчно място на колегата си Христо Ичов, предизвикано от късно спиране и блокиране на всички траектории на движение в завоя, което не дава възможност на Ичов да се защити.
– Контестация номер 3 от Христо Ичов (време в официалния риплей: 28:44): Младенов отново спира прекалено късно, в резултат на което отива в страни и принуждава Ичов да излезе извън очертанията на пистата, за да предотврати инцидент.
Отговор: Тук Рейс Контрол смеята, че и Ичов изпуска завоя и за това излиза извън очертанията. Спира далеч след 100 метровия знак, което не прави в предишната и следващата си обиколка. Младенов отново заема всички траектории в завоя, което е предпоставка за инцидент. Тъй като има препокриване и Ичов също изпуска завоя оставям тази контестация без последствия.
– Контестация номер 4 от Христо Ичов (време в официалния риплей: 61:14): Иво Младенов удря Христо Ичов на входа за влзиане в боксовете, когато Ичов намаля от скоростта си, за да влезе в пита, в резултат на което Христо се обръща по таван.
Отговор: Рейс Контрол смята, че поради лошото позициониране на входа на боксовете тук и поради прекалено малката дистанция между двата болида включени в инцидента е невъзможно Иво Младенов да реагира толкова бързо на маневрата на Христо Ичов и в резултат на това няма как да избегне удар между двете коли. Контестацията се оставя без последствия и се счита за състезателен инцидент подпомогнат от лошото позициониране на входа на боксовете. Съветваме колигите от Мод Тийм да обърнат внимание на проблема и за сезон 2014 той да бъде решен, ако е възможно.
Пилотът Иво Младенов се наказва с пробация до края на сезона. Ако той предизвика инциденти от същия характер (отнемане на предимство в завой), то той ще бъде наказан с двойно/и наказание/я. Решението е по усмотрение на Рейс Контрол.

Димитър Пашов
Формираща обиколка и обиколка номер 1
 без забележки
Боксове
35:25, 58:14 – настъпване на линията на влизане в бокса или излизане от него. Пилотът се наказва с добавяне на 20 секунди към състезателното му време.
Гуми
 без забележки

Кирил Стоянов
Формираща обиколка и обиколка номер 1
 без забележки
Боксове
 56:37 – настъпване на линията на влизане в бокса или излизане от него. Пилотът се наказва с добавяне на 10 секунди към състезателното му време.
Гуми
 без забележки

Тодор Пангев
Формираща обиколка и обиколка номер 1
 без забележки
Боксове
 44:18, 45:05, 67:56, 83:40 – настъпване на линията на влизане в бокса или излизане от него. Пилотът се наказва с добавяне на 40 секунди към състезателното му време.
Гуми
 без забележки

Христо Ичов
Формираща обиколка и обиколка номер 1
 без забележки
Боксове
94:20 – настъпване на линията на влизане в бокса или излизане от него. Пилотът се наказва с добавяне на 10 секунди към състезателното му време.
Гуми
 без забележки

Александър Бакалов
Формираща обиколка и обиколка номер 1
2:33 – За малко да удари намиращия се пред него Кирил Стоянов. Получава официално предупреждение да оставя повече дистанция до намиращите се пред него пилоти по време на формиращата обиколка.
4:00 – Удря и завърта Иван Леонов на изхода от 3-и завой. Тъй като не завършва състезанието, се наказва със стартиране от последно място в следващия старт в който вземе участие.
Боксове
 без забележки
Гуми
 без забележки

Иван Леонов
Формираща обиколка и обиколка номер 1
 2:33 – За малко да удари намиращия се пред него Кирил Стоянов. Получава предупреждение да оставя повече дистанция до намиращите се пред него пилоти по време на формиращата обиколка.
Боксове
 без забележки
Гуми
 без забележки

Димитър Дулички
Формираща обиколка и обиколка номер 1
 без забележки
Боксове
 Обиколка номер 8: Пресича линията на изхода от бокса. Тъй като не завършва състезанието, се наказва с официално предупреждеие.
Гуми
 без забележки

В резултат на наложените наказания Тодор Пангев губи позицията си от Христо Ичов.

Япония

Иво Младенов
Формираща обиколка и обиколка номер 1
 без забележки
Боксове
 без забележки
Гуми
 без забележки

Христо Ичов
Формираща обиколка и обиколка номер 1
 без забележки
Боксове
 без забележки
Гуми
 без забележки

Димитър Дулички
Формираща обиколка и обиколка номер 1
 без забележки
Боксове
 без забележки
Гуми
 без забележки

Димитър Пашов
Формираща обиколка и обиколка номер 1
 без забележки
Боксове
 без забележки
Гуми
 без забележки

Кирил Стоянов
Формираща обиколка и обиколка номер 1
 без забележки
Боксове
 без забележки
Гуми
 без забележки

Андрей Митров
Формираща обиколка и обиколка номер 1
 без забележки
Боксове
 без забележки
Гуми
 без забележки

Иван Леонов
Формираща обиколка и обиколка номер 1
 без забележки
Боксове
Обиколка номер 17: Пресича линията на изхода на бокса. Поради множество подобни нарушения през сезона, пилотът се наказва със стартиране от последна позиция в следващия старт в който вземе участие и се поставя под пробационен период за следващите два старта в които вземе участие.
Гуми
 без забележки

Тодор Пангев
Формираща обиколка и обиколка номер 1
 без забележки
Боксове
 без забележки
Гуми
 без забележки

Александър Бакалов
Формираща обиколка и обиколка номер 1
 без забележки
Боксове
 без забележки
Гуми
 без забележки
Чат
Пилотът се слага под пробация до края на сезона. Ако си позволи отново да чати ще му бъдат наложени двойни наказания за всяко провинение от този род.

Наказаните пилоти имат право да обжалват наказанията си в срок от 48 часа от пускане на новината.

[ENGLISH]
Race Control members Hristo Itchov and Dimitar Dulichki are ready with the moderation of the last two Grand Prix – Korea and Japan.

Here is a list of all the reviewed drivers and any penalties/warnings which were handed out:

Korean Grand Prix

Ivo Mladenov
Formation and Opening laps
 no infringements
Pit-stops
 no infringements
Tyres
 no infringements
Incident Reports
1) Official replay time – 12m36s:
Ivo Mladenov receives an official reprimand for overaggressive driving in close proximity behind the two leading cars. The driver is advised to give back positions won by such manner. In this case, Hristo Itchov is forced to move aside to avoid behind hit.
2) Official replay time – 14m25s:
Ivo Mladenov receives an official reprimand for not leaving enough room to Hristo Itchov while attempting an overtaking maneuver. Hristo is forced to move off his line to avoid contact.
3) Official replay time – 28:44:
In this situation, although Mladenov brakes late and goes wide, moving across multiple lines through the corner, Itchov also brakes later than normal (beyond the 100 meters mark) and misses the corner. The situation is considered a racing incident.
4) Official replay time – 61:14:
Because of the bad position of the pit entry on this track and the small gap between the two cars involved in this accident, it is impossible for Ivo Mladenov to react so quickly to Hristo Itchov’s deceleration on his way to the pits, thus he can’t avoid contact. The situation is considered a racing incident. We hope the issue with the pit entry for this track will be resolved for 2014.

Ivo Mladenov is put on probation until the end of the season. If he causes incidents of the same type (pushing or forcing other drivers to change their lines), he will receive a double penalty for each such situation.Пилотът Иво Младенов се наказва с пробация до края на сезона. This decision is taken after consideration by the RC in relation to Ivo’s quality of racing against other drivers in the last couple of races.

Dimitar Pashov
Formation and Opening laps
 no infringements
Pit-stops
35:25, 58:14 – crossing the line on pit entry or pit exit The driver is given a 2 x 10 (=20) seconds penalty added to his race time.
Tyres
 no infringements

Kiril Stoyanov
Formation and Opening laps
 no infringements
Pit-stops
 56:37 – crossing the line on pit entry or pit exit The driver is given a 10 seconds penalty added to his race time.
Tyres
 no infringements

Todor Pangev
Formation and Opening laps
 no infringements
Pit-stops
 44:18, 45:05, 67:56, 83:40 – crossing the line on pit entry or pit exit The driver is given a 4 x 10 (=40) seconds penalty added to his race time.
Tyres
 no infringements

Hristo Itchov
Formation and Opening laps
 no infringements
Pit-stops
94:20 – crossing the line on pit entry or pit exit The driver is given a 10 seconds penalty added to his race time.
Tyres
 no infringements

Alexander Bakalov
Formation and Opening laps
2:33 – Almost hits Kiril Stoyanov who is in front of him. Receives an official reprimand and is advised to leave more room for drivers running in front of him during the formation lap.
4:00 – Hits and spins Ivan Leonov on the exit of turn 3. Since Bakalov doesn’t finish the race, he is penalized to start from last place on the grid in the next race he enters.
Pit-stops
 no infringements
Tyres
 no infringements

Ivan Leonov
Formation and Opening laps
 2:33 – Almost hits Kiril Stoyanov who is in front of him. Receives an official reprimand and is advised to leave more room for drivers running in front of him during the formation lap.
Pit-stops
 no infringements
Tyres
 no infringements

Dimitar Dulichki
Formation and Opening laps
 no infringements
Pit-stops
 Lap8 – crosses the pit exit line. Since Dulichki doesn’t finish the race, he receives an official reprimand.
Tyres
 no infringements

As a result of the penalties that have been applied, Todor Pangev loses a position to Hristo Itchov in the race classification.

Japanese Grand Prix

Ivo Mladenov
Formation and Opening laps
 no infringements
Pit-stops
 no infringements
Tyres
 no infringements

Hristo Itchov
Formation and Opening laps
 no infringements
Боксове
 no infringements
Tyres
 no infringements

Dimitar Dulichki
Formation and Opening laps
 no infringements
Pit-stops
 no infringements
Tyres
 no infringements

Dimitar Pashov
Formation and Opening laps
 no infringements
Pit-stops
 no infringements
Tyres
 no infringements

Kiril Stoyanov
Formation and Opening laps
 no infringements
Pit-stops
 no infringements
Tyres
 no infringements

Andrey Mitrov
Formation and Opening laps
 no infringements
Pit-stops
 no infringements
Tyres
 no infringements

Ivan Leonov
Formation and Opening laps
 no infringements
Pit-stops
Lap 17 – crosses the pit exit line. Due to multiple infringements of this sort during the season, the driver is penalized to start from the back of the grid in the next start he enters and is also put on probation for the next two starts he enters.
Tyres
 no infringements

Todor Pangev
Formation and Opening laps
 no infringements
Pit-stops
 no infringements
Tyres
 no infringements

Alexander Bakalov
Formation and Opening laps
 no infringements
Pit-stops
 no infringements
Tyres
 no infringements
Chat
Bakalov is put on probation until the end of the season for chatting during a no-chat session. Breaking the no-chatting rule within the probation period will be double penalized.

Each of the penalized drivers have the right to appeal against the RC decision within 48 hours of the publication of this report.

Facebook Comments

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *