English Version

ОФИЦИАЛЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА РЕЙСИНГ ЛИГА ЗА СЕЗОН 2013

АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ   |   СЪСТЕЗАТЕЛНА ЧАСТ   |   ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ   |   НАКАЗАТЕЛНА ЧАСТ

Всеки собственик/мениджър/пилот открил бъг в мода или играта (особено ако бъг-а дава каквото и да е предимство на даден пилот) е ДЛЪЖЕН НЕЗАБАВНО да уведоми управата. Наказвани ще бъдат и пилоти и отбори, които не са открили бъг-а, но са знаели за нередността, без значение дали са се възползвали от него или не!

Правилниците на BRL влизат в сила от първото състезание за сезона, освен ако против тях са гласували 50% + 1 от записаните собственици/мениджъри/пилоти в лигата. Гласуването на правилниците се извършва във форума на лигата в определената за това категория. При 50% + 1 или повече гласа (броят се само постовете в темата) против ще се предложи нов правилник включващ корекциите/предложенията на гласувалите против (тези корекции/предложения, които бъдат одобрени след отделни гласувания).
Всеки мениджър има право да предлага корекции по правилника по време на сезона, които влизат в сила от следващото състезание в календара (ако бъдат приети от всички организации/отбори).
Управата си запазва правото да отхвърля предложения за корекции в правилника!
Управата си запазва правото да коригира правилника по свое усмотрение по всяко време!

Право на вот по какъвто и да било казус около лигата имат само отбори/организации, които са участвали поне веднъж в последните пет провели се старта през съответния сезон.

Спазването на феър-плея и добрия тон е задължителен!

При умишлено нарушаване на правилата ще последват наказания по усмотрение на управата!

Rulebook 2013 Season