United-Kingdom

Тази част от правилника е предназначена да опише типовете наказания при нарушение на правилата. Повечето типове нарушения ще бъдат разглеждани единствено след подаване на контестации от пилот/мениджър/собственик на отбор. Изключение правят нарушения на правилата за използван тип гуми, превишаване на скоростта в бокса, настъпване на линните на бокса и т.н., които управата ще разглежда и наказва без нужда от контестация.

Контестациите ще се разглеждат от Рейс Контрол (РК) комисия. В комисията могат да участва всеки който бъде одобрен от управата на лигата. Членовете на РК в момента са:

 • Димитър Дулички
 • Христо Ичов

При настъпили ситуации/инциденти, участниците в лигата имат право да подадат контестации в срок от 72 часа след приключването на всяко състезание, които ще бъдат разглеждани от член на РК. При несъгласие с решението на РК, подалият контестация има право да подаде жалба (апел) в срок от 48 часа след взимане на решението, при което ситуацията ще бъде преразгледане от всички членове на комисията.

Типове наказания

Основните видове наказания са: наказателни точки, загуба на стартови позиции в следващ старт, дисквалификация от квалификация или състезание, пропускане на 1 или повече стартове, пропускане на остатъка от сезона, и като крайна мярка за много сериозни нарушения – забрана за участие в лигата.

Наказанията ще се прилагат при нарушения на описаните в Състезателната Секция правила.

Точкова система за наказания

От сезон 3 се въвежда наказателна система с точки, подобна на тази в реалната Формула 1. На всеки провинил се пилот ще се раздават точки в зависимост от тежестта на нарушението, като при достигането на 12 точки, пилотът ще се наказва с пропускане на следващия старт от сезона, след което неговите точки ще бъдат нулирани.

Раздадените наказателни точки на всеки един пилот остават валидни в рамките 12 месеца, след което се премахват.

Типове нарушения, наказвани с използване на точковата система

Ето и някои от основните нарушения при които пилот може да получи наказателни точки:

 1. Една (1) наказателна точка се дава при:
  – Всеки текстов ред в чата на играта, в сесии със забранен чат.
  – Всяко подпиране и избутване на друг пилот, довело до спечелване на предимство. За предимство се смята както печелене на позиция, така и на време спрямо другия пилот в рамките на следващата права и/или завой.
  – Всяко забелязано превишаване на скоростта в бокса по време на официални тренировъчни сесии.
  – Всяко забелязано излизане от бокса при червен светофар.
  – Всяко забелязано пресичане на непрекъснатата линия на входа към и изхода от бокса.
  – Всяко пресичане на пистата в състезание което е довело до доказуемо предимство във времето за обиколка. За доказуемо предимство се счита разлика от половин (0.500) или повече секунди спрямо други обиколки на пилота. При 5 или повече такива пресичания, пилотът също така ще бъде дисквалифициран от резултата на наказанието.
 2. Две (2) наказателни точки се дават при:
  – Блокиране на друг състезател, довело до опасна ситуация, загуба на време или загуба на позиция за потърпевшия пилот, или други пилоти в близост.
  – Удар в един или повече пилоти, довел до завъртане, загуба на крило, изкривено окачване или повреда в спирачките, но не водещ до отпадане на потърпевшия/те.
  – Опасно връщане на пистата след напускане на очертанията и, при което един или повече пилоти са принудени да променят скоростта и/или посоката си на движение за да избегнат удар.
  – Стартиране в състезанието с различен тип гуми от използваните в квалификацията.
  – Движение по пистата със сериозно повреден болид за повече от 3 обиколки. За сериозно повреден болид се счита такъв, който не позволява на пилота да дава времена в рамките на 120% спрямо нормалното за пилота време на обиколка. Това обикновено значи болид с липсващи крила, липсващи колела и/или спукани гуми.
 3. Три (3) наказателни точки се дават при:
  – Удар в един или повече пилоти, довел до пряко отпадане на потърпевшия/те.

Типове нарушения, наказвани без използване на точковата система

 1. Дисквалификация се дава за:
  – При използване на тип гуми в състезание, различен от определения за конкретния старт.
  – Използване само на един от двата типа гуми в състезанието при сухо време.
  – Движение в обратна посока спрямо нормалната за пистата.
 2. Стартиране от по-задна позиция в текущо състезание се налага при:
  – Използване на тип гуми в квалификация, различен от определения за конкретния старт. Наказва се със стартиране от последна стартова позиция.
 3. Стартиране от последна позиция в следващото състезание, пропускане на стартове и забрана за участие се налагат при ситуации, за които няма точно установено наказание в правилника, или за системно нарушение на едно или повече правила, като конкретния тип наказание се определя по преценка на управата.

Всеки участник в лигата има право да подава контестации до Рейс Контрола както за описани, така и за неописани в правилника ситуации.