Belgium and Italy GP penalties

Наказания

Рейс Контрол в състав Христо Ичов и Димитър Дулички е готов с наказанията за Гран При на Белгия – десети  кръг за сезон 2013 в Българската Рейсинг Лига.

Ето и списък с провинилите се пилоти и наложените им наказания:

Иво Младенов
Формираща обиколка – без забележки. Първа обиколка 3:45 – Контакт с Димитър Пашов на влизането в първи завой. Пашов има минимално припокриване с Младенов преди завоя, но и Младенов не оставя почти никакво място във вътрешната страна след като преди това е заел напълно външна линия и е “отворил вратата”. Състезателен инцидент. Предупреждение и към двамата състезатели да оставят достатъчно място за другия при подобни ситуации; 4:17 – След напускане очертанията на пистата, Младенов се връща с по-ниска скорост пред идващия отзад Ичов. Ичов не може да намали достатъчно за да избегне удар и последвалия контакт завърта Младенов, нанасяйки щети по колите и на двамата пилоти. Състезателен инцидент. Пилотът Иво Младенов се съветва да внимава повече при връщането си на пистата след подобни грешки и да има в предвид, че по принцип губи правото си да се връща на идеалната линия ако това ще попречи на идващи зад него други пилоти. Пит-стопове – без забележки. Гуми – без забележки.

Иван Леонов
Формираща обиколка – без забележки. Първа обиколка – 4:17 – Иван Леонов не оставя достатъчно място на намиращия се от вътрешната му страна Румен Статев и от това се стига до лек контакт между двамата. Иван Леонов получава предупреждение “Оставяй достатъчно място на други болиди намиращи се в непосредствена близост до твоя”. Пит-стопове – 27:21 и 80:35 – Пресича линията на изхода на бокса. Наказва се с добавяне на 20 секунди към състезателното му време. Гуми – без забележки.

Линк към официалния риплей – ТУК
Наказаните пилоти имат право да обжалват наказанията си в срок от 48 часа от пускане на новината.

Рейс Контрол прегледа и карането на пилотите в ГП на Италия, като нарушения там не бяха констатирани. Констетации също нямаше – това означава, че класирането за ГП на Италия е крайно.

[ENGLISH]
Race Control by Hristo Itchov and Dimitar Dulichki is ready with the penalties for Grand Prix of Belgium, round 10 of season 2013 in the Bulgarian Racing League.

Here is a list of the penalized drivers:

Ivo Mladenov
Formation lap:
No issues.
First lap:
3:45 – Contact with Dimitar Pashov on the entry to turn one. Pashov has minimal overlap with Mladenov before the corner, but Mladenov leaves almost no room on the inside after initially taking a wide line before that and has opened the door. Racing Incident. Warning is issued to both drivers to leave enough room for the other drivers in such situations.
4:17 – After leaving the track, Mladenov returns to it with lower speed in front of Itchov who is coming behind. Itchov is unable to slow down enough to avoid contact and that spins around Mladenov, dealing damage to the cars of both drivers. Racing Incident. The driver Ivo Mladenov is advised to be more careful when returning to the track after such mistakes and to take into account that in general he loses the right to go back to the ideal line, if that would block incoming drivers.
Pit-stops:
No issues.
Tyres:
No issues.

Ivan Leonov
Formation lap:
No Issues.
First lap:
4:17 – Ivan Leonov doesn’t leave enough room for Rumen Statev who is on the inside and that results in a slight contact between the two. Ivan Leonov receives a warning “Leave enough room for other cars who are close to yours.”
Pit-stops:
27:21 – Drives over the pit exit line. Gets a 10 seconds penalty applied to his race time.
80:35 – Drives over the pit exit line. Gets a 10 seconds penalty applied to his race time.
Tyres:
No issues.

Link for the official replay – HERE
The penalized drivers have the right to appeal against their penalties within 48 hours.

The Race Control reviewed GP of Italy and no rule infractions were witnessed. There were no incident reports, which means the classification of GP of Itality is now official.

Facebook Comments

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *