Честит празник на всички българи

България

Управата на Bulgarian Racing League честити 3 март на всички истински българи!
С термина Освобождение на България в българската историография обичайно се нарича възстановяването на българската държавност в резултат от успешната за българите Руско-турската война (1877–1878) (наричана в България Освободителна). Възстановяването на българската държавност е предвидено в прелиминарния Санстефански мирен договор, и е потвърдено и затвърдено и от окончателния акт под формата на международен договор (Берлински договор) на непосредствено последвалия този прелиминарен мирен договор геополитически форум – Берлинския конгрес.Освобождението на България се чества, като национален празник на България, на 3 март всяка година. Това е датата, на която се подписва Санстефанският мирен договор.
Свищов е първият освободен град на България (27 юни 1877 г.). На празника всяка година младежи преплуват по река Дунав до съседна Румъния в памет на Освобождението на България.

Facebook Comments

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *