Rules 2012 Season

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ

 1. Правила за регистриране и участие в лигата

  1.1 Задължения на мениджърите и пилотите
  Всеки мениджър или пилот, който желае да се включи в лигата е длъжен да прочете правилника на лигата за съответния сезон и да се увери, че го тълкува правилно. При проблеми с разтълкуването на правилника използвайте форума на лигата за разясняване на неяснотите.
  Всеки собственик/мениджър/пилот е длъжен да уважава всички други участници в лигата и да спазва добрия тон и етикет в сървъра/сайта/форума на лигата! При неспазването на това правило ще последват строги наказания!

  1.2 Регистриране на отбор
  В лигата могат да участват неограничен брой отбори, които се регистрират преди началото на сезона в определеното за това време. За да бъде валиден един отбор той трябва да притежава двама титулярни пилоти.
  Всеки отбор се регистрира от собственика или мениджъра на отбора.
  Данните, които трябва да бъдат изпратени на управата за регистрирането на отбора са:
  – Пълното име на отбора (на латиница и кирилица)
  – Двете имена на собственика на отбора
  – Двете имена на мениджъра на отбора
  – Двете имена на титулярните пилоти (на латиница и кирилица)
  – Двете имена на тест пилотите (ако има такива) (на латиница и кирилица)
  – Градът в който се намира базата на отбора
  – E-MAIL за контакт с отбора
  – Skype/Facebook или други (по желание)
  Данните се изпращат на адрес: [email protected]
  Отборните лицензи се подновяват преди началото на всеки сезон.

  1.3 Регистриране на отбор по време на сезона
  Ако даден отбор пожелае да се включи в лигата след започването на официалния сезон, то той може да кандидатства за място в лигата след разрешение на управата. Ако управата даде това право на дадения отбор ще се прибегне към пускането на гласуване във форума на лигата, където при минимум 50%+1 гласа ”За” отборът ще бъде допуснат до участие в лигата за съответния сезон.
  Гласуването в този случай е отборно, което значи, че само мениджърите на отборите ще имат право на глас, като те са длъжни да се допитат до пилотите си преди да гласуват. Ако една компания има няколко отбора в лигата, то всичките отбори на тази компания имат право на общо 1 глас.

  1.4 Регистриране на пилот
  Всеки пилот, който желае да участва в лигата е длъжен да си намери отбор. Когато това стане собственикът или мениджърът на този отбор е длъжен да регистрира този пилот. Това става в стандартното регистриране на отбора преди началото на сезона или по време на сезона (ако пилотът е нов в отбора и се е включил по време на сезона). При наличието на нов състезател мениджърите/собствениците на отборите са длъжни да пратят E-MAIL с новия формат на пилотския им състав.
  Нерегистрирани пилоти няма да бъдат допускани до участие в лигата!
  Пилотските лицензи важат до края на сезона. След края на текущия сезон всеки пилот има право да се премести в друг отбор.
  Пилот има право да сменя отбора си по време на сезона само ако текущият му мениджър е съгласен с това!
  Тест пилотите имат право да карат за други отбори ако мениджърите на неговия отбор и този за когото възнамерява да кара се разберат за този трансфер. Срока за наема на тест пилот се определя от мениджърите на отборите.

  1.5 Дисквалифициране на пилот
  Управата има право да дисквалифицира състезатели ако сметне, че те не са достатъчно подготвени, с карането си представляват заплаха за създаване на инциденти или нарушават дисциплината в лигата.

СЪСТЕЗАТЕЛНА ЧАСТ

 1. График на състезателния уикенд
  Състезателните уикенди ще се провеждат по следния график:
  11:00 – 30 минутна свободна тренировка
  11:30 – Квалификационна сесия закрит парк (Parc Ferme) – отключени ще бъдат само: Гориво, Boost Mapping, Корекция на предно крило, Steering Lock, Brake Bias, Brake Pressure и Избор на гуми.
  Как изглежда менюто с настройките на болида след първата записана с време обиколка в квалификацията можете да видите – ТУК,ТУК,ТУК и ТУК.
  12:00 – Подготовка за стартиране на състезанието (Warm Up)
  12:05 – Състезание (100% дистанция, без презареждане с гориво по време на състезанието и минимум един бокс)
  За състезанието ще се класират само пилоти, които са покрили правилото за 107-те процента.
  Чата по време на състезателния уикенд е забранен! За неспазване на това правило ще се налагат наказания!
  Изключения се допускат само и единствено когато пилот съобщава за възникнал проблем.

  2. Настройки на състезателния сървър
  2.1 Консумацията на горивото, износването на гумите и механичните повреди по болида ще бъде поставени на “Normal”.

  2.2 Чупливостта на болидите ще бъде поставена на 35%.

  2.3 Асистенциите в играта ще бъдат настроени по следния начин:

Steering Help
Opposite Lock
Braking Help
Stability Control
Spin Recovery
Auto Shifting
Traction Control
Anti-Lock Brakes
Auto Pit Lane
Auto Clutch

Multiplayer Connection

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
ON

LAN

 1. Настройки на състезателната сесия
  3.1 Официaлното състезание няма да бъде рестартирано поради каквито и да било причини или инциденти. Ще има изключения само при основен проблем, например: интернет връзката на съвръва се разпадне.

  3.2 Всяко състезание ще започва с формираща обиколка. Задължение е на пилота, при интензивното (рязко) загряване на своите спирачки и гуми, то да става в последния сектор от пистата. Задължително спазвайте минимум две коли разстояние от предния болид, за да имате време за реакция, ако предният пилот внезапно спре. Забранява се пълното спиране на болида в очертанията на пистата. Изключение се допуска само ако сте се завъртял и изчаквате болидите след вас да преминат безопасно. Всеки завъртял се болид е длъжен да пропусне всички други коли и да се нареди на последна позиция до пристигане до стартовата решетка, където ще може безопасно да възвърне първоначалната си позиция.

  4. Точкова система
  Точковата система в шампионата е взаимствана от тази в официалния шампионат на Формула 1. Победителят в състезанието печели 25 точки, вторият класирал се взима 18, третият – 15 и така до десета позиция – 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 точки.
  Пилотите ще получават точки само, когато са покрили 74.5/75% от състезателната дистанция на лидера ( измерено в обиколки). Ако състезанието приключи между 49.5/50% и 74.5/75% от състезателната дистанция, поради различни спрямо обстоятелствата проблеми, точките се разпределят на половина. Първия получава 12.5, втория – 9, третия – 7.5 и така до десето място 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5 точки.
  4.1 Класирания
  Ако двама или повече пилоти или отбори са с равни точки, по-предна позиция заема този, който е спечелил повече победи. Ако се стигне до еднакъв брой победи, то предимство има пилотът/отборът спечелил по-рано първата си победа. Ако дадените пилоти/отбори нямат победа се гледат спечелените втори, трети, четвърти и т.н. места. Пилотите/отборите, които нямат спечелени точки се подреждат произволно в класиранията на лигата.
  В класиранията ще бъдат включвани максимум две коли от един отбор за всеки състезателен уикенд. Ако тест пилот желае да се включи по време на свободните тренировки, то той може да направи това, но няма да бъде броен като участник в съответния уикенд.

  5. Основни правила
  5.1 При тежък инцидент, който е причинил загуба на елементи от аеродинамичната част или други елементи по болида (окачване, гуми и т.н.) само предно и задно крило могат да бъдат поправени в бокса. Ако ви падне гума или ви се изкриви окачването, тази част от болида не може да бъде поправена от механиците. Ако пилот загуби гума или изкриви окачване до такава степен, че не може да продължи нормално състезанието, той е длъжен в рамките на 30 секунди след катастрофата да напусне състезанието. При неспазване на това правило пилотът ще бъде наказан с дисквалификация от текущото състезание и стартиране от последна позиция в следващото състезание, в което вземе участие. Ако до края на състезанието остават по-малко от или точно 3 обиколки, пилотът има право да докара колата до финала, само при положение, че кара извън идеалната линия и не пречи на другите пилоти.

  5.2 Показваните флагове се контролират само от играта и пилотите трябва да спазват всички ограничения и/или наказания в зависимост от показания им флаг.

  5.3 Абсолютно се забранява превишаването на скоростта в бокса по време на всички сесии. Всеки пилот нарушил това правило ще бъде наказан с добавяне на 10 секунди (за всяко едно нарушение) към общото му време в текущото състезание.

  5.4 Задължение на всички пилоти е да спазват правилата за движение в бокса. Светлините на изхода от бокса трябва да бъдат спазвани стриктно. Ако излизате от бокса и пред вас има образувана група от болиди трябва да застанете зад най-близко стоящия пред вас болид. В никакъв случай не се нареждайте до друг болид. Всеки пилот нарушил това правило ще бъде наказан с добавяне на 10 секунди (за всяко едно нарушение) към общото му време в текущото състезание.

  5.5 Основната бяла линия преди входа на бокса и след неговия изход не трябва да бъде пресичана! Всеки нарушил това правило ще бъде наказан с добавяне на 10 секунди (за всяко едно нарушение) към състезателното му време в текущата надпревара.

  6. Състезателни правила
  6.1 Атакуване и защитаване на позиция
  Болидът заемащ по-предна позиция има право да избира траекторията си на движение. В случай на атака, ако по-задно стоящият болид (атакуващият) препокрива с предните си гуми задното крило/спойлер на по-предно стоящия болид (защитаващия се), то пилотът с по-предна позиция е длъжен да се съобрази с траекторията на атакуващия го пилот, както и атакуващият трябва да се съобрази с защитната траектория на пилота пред него (да няма затваряне или избутване от страна и на двамата пилоти).

  6.2 Защитна маневра на права
  Пилот, който защитава позицията си на права, има право веднъж да промени траекторията си на движение, различна от тази на идеалната състезателна линия на конкретната писта. В случай когато по-задно стоящият болид е препокрил с предния си спойлер дори и малка част от по-предно стоящия болид, то защитаващият се няма право вече да променя траекторията си.  В края на правата ако няма препокриване, защитаващият се пилот е в правото си да избира свободно траекторията си на движение. Изход от завой, различен от идеалната състезателна линия не се счита за защитна маневра.

  6.3 Правила за движение извън очертанията на пистата
  Всеки болид намиращ се с четирите си гуми извън пистата, в момента на връщането си обратно на пистата не трябва да принуждава никой от състезателите да променя треакторията си на движение.

  6.4 Ако пилот загуби контрол над болида си и се позиционира на 90 градуса или повече спрямо пистата, той трябва да спре и пропусне всички видими идващи болиди.

  6.5 Ако пилот спечели състезателна позиция чрез пресичане на пистата, то той е задължен да пропусне всички пилоти, които е изпреварил нелегално и да изчака да мине един завой преди да атакува отново.

  6.6 Всеки пилот, който има каквато и да е повреда в болида си, която му пречи да се движи нормално по пистата е длъжен да пропуска безопасно всички пилоти, независимо дали е в борба с тях за позиция.

  6.7 При препокриване на два болида в бокса предимство има предният болид. Задният е длъжен да намали скоростта си и да се нареди зад по-предния.

  6.8 Всички пилоти са длъжни да се движат в очертанията на пистата, освен ако не са замесени в инцидент или избягват такъв.  Всеки пилот, който си позволи да излезе с четирите си гуми извън очертанията на пистата и спечели време с тази си маневра е длъжен да намали от скоростта си веднага след ”кътването” си.

  7. Флагове
  7.1 Жълт флаг
  Жълт флаг се показва, когато има опасност на пистата. Всички пилоти са длъжни да внимават повече от обичайното, когато има развят жълт флаг.

  7.2 Син флаг
  Син флаг се показва, когато по-бавен пилот на пистата бъде застигнат от по-бърз затварящ го с обиколка. Задължение е на пилота, който получава синия флаг да се отмести от идеалната линия и да даде път на застигащия го пилот, но не набивайки рязко спирачки или намалявайки скоростта си, оставайки на идеалната линия. Желателно е пропускането да става по време на преминаването на пилотите през първата права след показването на първия син флаг.
  Пилотът застигащ с обиколка е длъжен да не атакува в завой и да предостави достатъчно време на изоставащия пилот да му освободи идеалната линия.

  Управата/Рейс Контрол си запазва правото да разглежда и взима решения по свое усмотрение за ситуации на пистата, които не са описани в правилника.

Всеки собственик/мениджър/пилот открил бъг в мода или играта (особено ако бъг-а дава каквото и да е предимство на даден пилот) е ДЛЪЖЕН НЕЗАБАВНО да уведоми управата. Наказвани ще бъдат и пилоти и отбори, които не са открили бъг-а, но са знаели за нередността, без значение дали са се възползвали от него или не!

Правилниците на BRL влизат в сила от първото състезание за сезона, освен ако против тях са гласували 50% + 1 от записаните собственици/мениджъри/пилоти в лигата. Гласуването на правилниците се извършва във форума на лигата в определената за това категория. При 50% + 1 или повече гласа (броят се само постовете в темата) против ще се предложи нов правилник включващ корекциите/предложенията на гласувалите против (тези корекции/предложения, които бъдат одобрени след отделни гласувания).
Всеки мениджър има право да предлага корекции по правилника по време на сезона, които влизат в сила от следващото състезание в календара (ако бъдат приети от всички организации/отбори).
Управата си запазва правото да отхвърля предложения за корекции в правилника!
Управата си запазва правото да коригира правилника по свое усмотрение по всяко време!

Право на вот по какъвто и да било казус около лигата имат само отбори/организации, които са участвали поне веднъж в последните пет провели се старта през съответния сезон.

При настъпили ситуации/инциденти проблемите между пилотите се решават във форума на лигата след състезанията. Достатъчно е да се извините на някого ако сте му попречили по някакъв начин по време на състезателния уикенд.

Спазването на феър-плея и добрия тон е задължителен!

При умишлено нарушаване на правилата ще последват наказания по усмотрение на управата!