United-Kingdom

1. График и правила за провеждане на състезателния уикенд

 1. 19:00 (18:00 CET) – Официална свободна тренировка.
 2. 19:45 (18:55 CET) – Квалификация. Всеки пилот има право на 4 обиколки. Кара се с отключен сетъп. Износването на гумите се запазва за старта на състезанието.
 3. 19:55 (19:05 CET) – Подгряваща тренировка.
 4. 20:00 (19:10 CET) – Състезание (75% дистанция, без презареждане с гориво по време на състезанието и минимум един питстоп).

2. Правила за Parc Ferme и гумите

 1. Опцията Parc Ferme ще бъде активна, което значи че веднъж щом запишете време в Квалификацията, сетъпа на колата ви ще бъде заключен, с изключение на: количество гориво, RPM Limiter, Engine Boost, Front Wing, Steering Lock, Brake Bias и Brake Pressure.
 2. Преди всяко състезание управата на лигата ще обявява кои от типовете гуми трябва да бъдат използвани по време на предстоящото състезание. Всички пилоти са длъжни по време на състезанието да използват два от разрешените типа гуми. Изключение от това правило е ако времето е дъждовно и бъде използван поне един от двата типа гуми за мокро време – Intermediate или Wet.
 3. В началото на квалификационната сесия всеки пилот е длъжен да избере типа гуми с който желае да започне състезанието, след което няма право да сменя този тип до края на квалификацията. Задължение на всеки пилот е да стартира в състезанието с типа гуми, които е използвал в квалификацията.

3. Настройки на състезателния сървър

 1. Консумацията на горивото, износването на гумите и механичните повреди по болида ще бъде поставени на “Normal”.
 2. Чупливостта (damage) на болидите ще бъде поставена на 35%.

4. Позволени асистенции

 1. Пилотите извън топ 6 в класирането имат правото да използват допълнителните асистенции в играта: Auto Clutch ON, Low Traction Control, Low Anti-Lock Brakes, Auto-Shifting ON. Всички други асистенции ще бъдат забранени от настройките на сървъра.
 2. Всеки пилот трябва да зададе “LAN” настройка за Multiplayer Connection в опциите на играта.

5. Основни правила за провеждане на състезателния уикенд

 1. При повреди по болида в резултат на контакт, в бокса могат да бъдат извършени следните ремонти: Repair Body (смяна само на предно крило) и Repair All (смяна на предно крило и поправка на окачването, с изключение на липсващи колела/гуми). Нивото на ремонт може да се контролира от HUD display менюто в колата преди спирането в бокса.
 2. При тежки повреди по болида пилотът е длъжен да посети бокса при първа възможност, за да не пречи на другите пилоти да проведат нормално състезанието си. Ако до края на състезанието остават по-малко от или точно 3 обиколки, пилотът има право да докара колата до финала и да не посещава бокса, само при положение, че кара извън идеалната линия и не пречи на другите пилоти.
 3. Показваните флагове се контролират автоматично от играта и пилотите трябва да спазват всички ограничения и/или наказания в зависимост от показания им флаг. За повече информация вижте точка 10 от тази част на правилника.
 4. Абсолютно се забранява превишаването на скоростта в бокса по време на всички официални сесии.
 5. Задължение на всички пилоти е да спазват правилата за движение в бокса както следва:
  – Светлините на изхода от бокса трябва да бъдат спазвани стриктно.
  – Ако пилот излиза от бокса и пред него има образувана група от болиди, то той трябва да застане зад най-близко стоящия пред него болид. В никакъв случай пилотът не трябва да се нарежда до друг болид.
  – Основната линия преди входа на бокса и след неговия изход не трябва да бъде пресичана!
 6. Абсолютно се забранява карането в обратна посока по време на всички сесии!

6. Рестартиране на състезанието и загряваща обиколка

 1. Официaлното състезание няма да бъде рестартирано поради каквито и да било причини или инциденти. Ще има изключения само при основен проблем, например ако интернет връзката на сървъра се разпадне.
 2. Всяко състезание ще започва с формираща обиколка. В тази обиколка всеки пилот има следните задължения:
  – При интензивното (рязко) загряване на своите спирачки и гуми, то да става в последния сектор от пистата.
  – Да спазва минимум две коли разстояние от предния болид, за да има време за реакция, ако предният пилот внезапно спре.
  – Да не спира напълно в очертанията на пистата. Изключение се допуска само ако пилотът се е завъртял и изчаква болидите пред себе си да преминат безопасно.
  – Всеки завъртял се болид е длъжен да пропусне всички други коли и да се движи на последвна позиция зад колоната до пристигането си на стартовата решетка, където ще може безопасно да възвърне първоначалната си позиция.
  – Всички пилоти са длъжни по време на формиращата обиколка да се движат в пакет, без да изостават значително или да се откъсват много пред останалите.
  – Препоръчително е скоростта на пилота водещ колоната да е не по-малко от 80 км/ч и не повече от 220 км/ч, в зависимост от конфигурацията на пистата.

7. Правила и определения за “атакуване”, “защитаване” и “блокиране”

 1. Повече от една промяна на посоката на движение при защита не е разрешена. Всеки пилот, който се завръща на идеалната линия, защитавал преди това позицията си извън нея, трябва да остави поне една кола разстояние между неговата кола и линията на пистата при влизането в завой.
 2. Всеки пилот, който защитава позицията си на права, и преди всяка зона на спиране, може да използва цялата ширина на пистата, при първата му смяна на посоката на движение, ако няма достатъчно припокриване между неговата кола и тази на атакуващия го пилот/и. При такъв тип защита пилотът не трябва да напуска пистата без извинима причина. За да се избегнат съмнения, ако част от предното крило на атакуващата кола се припокрива с част от задното крило на предната кола, то това ще се счита като ‘достатъчно припокриване’.
 3. Маневри, които възпрепятстват нормалното поведение на другите коли, като преднамерено избутване извън очертанията на пистата или всякаква друга некоректна промяна на посоката на движение са забранени.

8. Очертания на пистата

 1. Дефиниция за очертания на пистата: За очертания на пистата се счита асфалтираната повърхност ограничена от различни по цвят линии, които се застъпват с бордюрите. Бордюрите не се считат за част от пистата, но пилотите имат право да ги използват, стига да не ги настъпват и с 4-те си гуми. Изключения ще се правят за завои на писти, при които това не дава предимство или се прави с цел подобряване на сигурността.
 2. Всеки болид намиращ се с четирите си гуми извън пистата, в момента на връщането си обратно на пистата не трябва да принуждава никой от състезателите да променя траекторията си на движение.
 3. Ако пилот загуби контрол над болида си и се позиционира на 90 градуса или повече спрямо пистата, той трябва да изчака и пропусне всички идващи болиди.
 4. Всички пилоти са длъжни да се движат в очертанията на пистата, освен ако не са замесени в инцидент или избягват такъв. Всеки пилот, който си позволи да излезе с четирите си гуми извън очертанията на пистата и спечели време с тази си маневра е длъжен да намали от скоростта си веднага след ”кътването” си.
 5. Ако пилот спечели състезателна позиция чрез пресичане на пистата, то той е задължен да пропусне всички пилоти, които е изпреварил по този начин, и да изчака поне един завой преди да атакува отново.

9. Движение в бокса

 1. При движение на болид в алеята на боксовете, пилот, който в този момент бива обслужван от механиците си, е длъжен да изчака преминаването на движещия се болид, преди да потегли.
 2. При припокриване на два болида в бокса предимство има предният болид. Задният е длъжен да намали скоростта си и да се нареди зад по-предния.
 3. При излизане от бокса, предимство имат вече намиращите се на пистата пилоти.

10. Основни правила за показване на флагове и пилотски задължения в тези случаи

 1. Жълт флаг:
  – Този флаг се показва при инцидент на пистата и при движение на болид под 40 км/ч.
  – При показване на жълт флаг пилотите са длъжни да карат с повишено внимание. Препоръчва се да не се предприемат изпреварвания до скриването на жълтия флаг.
 2. Син флаг:
  – По време на състезание син флаг се показва, когато пилот е застигнат от друг такъв, затварящ го с обиколка.
  – По време на квалификация и свободни тренировки син флаг се показва, когато пилот в бърза обиколка застигне друг, който е във загряваща такава.
  – Състезателят получил този флаг е длъжен при първа удобна възможност да пропусне пилотите застигащи го с обиколка или намиращи се в бърза такава.
  – Препоръчва се пропускането да става на права или на изход от завой, като пропускащият се отмести от идеалната състезателна линия.
  – Внезапната промяна на скоростта или посоката на движение може да доведе до инциденти и за това не се препоръчва.
  – Пилотът затварящ друг такъв с обиколка е длъжен да предостави достатъчно време на колегата си да го види и пропусне безопасно.

11. Правила за чат

 1. Чатът по време на състезателния уикенд е забранен! За всяко нарушение на това правило ще бъдат налагани наказания! Изключения се допускат само и единствено когато пилот съобщава за възникнал проблем.
 • Личният чат между участниците е позволен по всяко време. Това става с командата в чата на играта /w Име_на_пилот съобщение