United-Kingdom

Тази част от правилника е предназначена да опише типовете наказания при нарушение на правилата. Повечето типове нарушения ще бъдат разглеждани единствено след подаване на контестации от пилот или мениджър на отбор. Изключение правят нарушения на правилата за използван тип гуми, превишаване на скоростта в бокса, настъпване на линиите на бокса и т.н., за които управата ще разглежда случайно избран пилот и наказва без нужда от контестация.

Контестациите ще се разглеждат от Рейс Контрол (РК) комисия. В комисията могат да участва всеки който бъде одобрен от управата на лигата. Членовете на РК в момента са:

 • Димитър Дулички
 • Христо Ичов
 • Петър Николов

При настъпили ситуации/инциденти, участниците в лигата имат право да подават контестации в срок от 72 часа след приключването на всяко състезание, които ще бъдат разглеждани от член на РК. При несъгласие с решението на РК, подалият контестация има право да подаде жалба (апел) в срок от 48 часа след взимане на решението, при което ситуацията ще бъде преразгледане от всички членове на комисията.

Типове наказания

Основните видове наказания са: наказателни точки (Н.Т.), добавено състезателно време (Д.С.В.), стартиране от последна позиция в следващ старт, стартиране от по-задна позиция в текущото или следващо състезание, дисквалификация от квалификация или състезание, пропускане на 1 или повече стартове, пропускане на остатъка от сезона, и като крайна мярка за много сериозни нарушения – забрана за участие в лигата.

Наказанията ще се прилагат при нарушения на описаните в Състезателната Секция правила.

Точкова система за наказания

От сезон 3 се въвежда наказателна система с точки, подобна на тази в реалната Формула 1. На всеки провинил се пилот ще се раздават точки, в зависимост от тежестта на нарушението, като при достигането на 8 точки, пилотът ще се наказва с пропускане на следващия старт от сезона, след което неговите точки ще бъдат нулирани.

Наказателни точки ще се премахват в началото на всеки нов сезон.

1. Типове нарушения, наказвани с добавяне на наказателни точки (Н.Т.) и/или добавено състезателно време (Д.С.В.)

 1. 1 Н.Т. за всеки текст в чата на играта, в сесии, в които той е забранен.
 2. 5 секунди Д.С.В. за удряне или избутване на друг състезател, което дава предимство.
 3. 1 Н.Т. за всеки хванат да превишава скоростта в бокса по време на официалните тренировки и квалификационната сесия.
 4. 1 Н.Т. за пресичане на линията на входа/изхода на бокса.
 5. 1 Н.Т. за пренебрегване на сини флагове.
 6. 5 секунди Д.С.В. за спечелване на позиция, чрез кътване на очертанията на пистата, която не е върната.
 7. 1 секунда Д.С.В. за спечелване на значително време, чрез кътване на очертанията на пистата, и липса на намаляване на скоростта от пилота, веднага след като е осъзнал нарушението си.
 8. 1 Н.Т. и 10 секунди Д.С.В. за използване на помощи (Traction Control, Anti-Lock Brakes) в състезанието, при позиция в топ 6 на генералното класиране при пилотите в шампионата.
 9. 2 Н.Т. за блокиране на друг пилот, което води до опасна ситуация, загуба на време или загуба на позиция от другия пилот, или пилотите разположени наблизо.
 10. 2 Н.Т. и 15 секунди Д.С.В. за удряне на един или повече пилоти, което причинява повреди в техните коли и/или ги завърта, но не води до тяхното отпадане.
 11. 2 Н.Т. за опасно връщане на пистата след напускане на нейните очертания, което принуждава един или повече пилоти да избегнат инцидент, чрез намаляване на тяхната скорост или посока на движение.
 12. 2 Н.Т. за започване на състезателната сесия с типове гуми, различни от тези, използвани в квалификационната такава.
 13. 2 Н.Т. и 10 секунди Д.С.В. за използване на типове гуми в състезателната сесия, различни от обявените за състезателния уикенд.
 14. 2 Н.Т. и 10 секунди Д.С.В. за използване на само един от двата типа гуми, по време на състезание на суха настилка.
 15. 2 Н.Т. за каране по пистата със сериозно повредена кола, в рамките на повече от 3 обиколки. За сериозно повредена кола се счита тази, която не позволява на пилота да записва обиколки в рамките на 120% от времената на обиколките, в които е карал с неповреден болид. Сериозно повредената кола, по принцип е тази, със счупено/и крило/а, липсващо/и колело/а и/или спукана/и гума/и.
 16. 3 Н.Т. и стартиране от последна позиция в следващото състезание за причиняване на инцидент с участието на един или повече пилоти, който довежда до незабавното отпадане или отпадане в по-късен етап от състезанието, на този/тези пилот/и.

2. Други наказания

 1. Дисквалификация (DQ) за каране в обратна посока на движение спрямо нормалната за пистата.
 2. Стартиране от по-задна позиция в текущото състезание за използване на типове гуми в Квалификацията, различни от предназначените за този старт.
 3. Пропускане на състезание при събиране на 6 или повече наказателни точки.

За ситуации и нарушения които не са описани тук, или за повтаращи се нарушения на едно или повече правила, управата и/или Рейс Контролът си запазват правото да приложат всякакъв тип наказание или наказания по собствена преценка.

Всеки участник в лигата има право да подава контестации до Рейс Контрол, както за описани, така и за неописани в правилника ситуации.