Модове и пачове:
Bulgarian Racing League 2012 1.000
Линк за теглене – ТУК
Начин на инсталиране:
1. Кликате два пъти върху програмата и чакате да се зареди.
2. Когато ви попита за административни права – натискате Yes.
3. Когато ви попита къде да инсталирате мода натискате Browse и избирате главната папка на играта rFactor. Ако вашата папка се намира в локален диск D, папка Games – пътя до папката трябва да бъде зададен така: D:\GAMES\rFactor.

Bulgarian Racing League 2012 Patch 1.100
Линк за теглене – ТУК
Начин на инсталиране – Разархивирайте файловете в главната папка на играта и заменете старите файлове с новите такива.

Bulgarian Racing League 2012 Patch 1.200
Линк за теглене –
ТУК
Начин на инсталиране – Разархивирайте файловете в главната папка на играта и заменете старите файлове с новите такива.

 

Replays:
Австралия | Малайзия | Китай | Бахрейн | Монако | Испания | Канада | Великобритания | Германия | Унгария | Белгия | Италия | Япония | Абу Даби | Бразилия

 

Писти:
Абу Даби 2012 – нова версия
Линк за теглене – ТУК
Начин на инсталиране – Разархивирате файловете в папка rFactor/GameData/Locations.